Konur á vettvangi karla – afmælissýning Héraðsskjalasafns Árnesinga

 

Sýningin Konur á vettvangi karla er afmælissýning Héraðsskjalasafns Árnesinga. Árið 1915 fengu konur og vinnumenn kosningarétt til Alþingiskosninga – þessum tímamótum hefur verið fagnað með ýmsum hætti á árinu. Réttindabarátta kvenna nær þó bæði lengra aftur og allt fram til dagsins í dag. Á þessari sýningu er sjónum beint að Sunnlenskum konum sem voru eða eru búsettar í Árnessýslu. Sumar þeirra fengu kosningarétt en aðrar ekki. Hér eru nefndar þær konur sem fyrstar sátu sem pólitískt kjörnir fulltrúar íbúa í sínum sveitarfélögum sem aðalmenn í hreppsnefnd, oddvitar, þingkonur og ráðherrar. Það er óhætt að fullyrða að konur vegur kvenna í stjórnmálum hefur vaxið og það er vel.

Undirstaða sýningarinnar er unnin upp úr safnkosti héraðsskjalasafnsins .

Sýningin er afmælissýning héraðsskjalasafnsins en 15. nóvember 1985 undirritaði Ólafur Ásgeirsson þáverandi þjóðskjalavörður stofnsamþykkt skjalasafnsins sem síðar var samþykkt af Héraðsnefnd Árnesinga í desember sama ár. Héraðsskjalasafnið hefur því starfað í 30 ár. Undirbúningur að stofnun safnsins hófst þó þremur árum fyrr með stofnun áhugamannafélags um héraðssögu en eitt af meginmarkmiðum félagsins var að koma á fót héraðsskjalasafni.

Sýning Héraðsskjalasafnsins á Akureyri

herak_syning_2015 (2)

Í húsi Amtsbókasafns og Héraðsskjalasafns  var farandsýningin „Vér heilsum glaðar framtíðinni“ opnuð 2.nóvember en hún er hluti samnefndrar sýningar er opnuð var í Þjóðarbókhlöðu 16. maí síðastliðinn.
Sýningin er liður í því að minnast 100 ára afmælis kosningaréttar kvenna á Íslandi.  Hluti sýningarspjaldanna í Þjóðarbókhlöðu var prentaður sérstaklega og hafa söfn víðsvegar um landið fengið þau til afnota og búið til sýningar með eigin efni úr héraði.  Að þessu sinni var því bætt við skjölum úr geymslum Héraðsskjalasafnsins með efni sem tengja má sýningunni.  Einnig var sett upp myndasýning af konum í stjórnmálum, bæði þingkonum á Norðurlandi eystra og konum í sveitarstjórnum.  Sýningin er opin mánudag til föstudags kl. 10 – 19, laugardag kl. 12-16  og stendur til 30. nóvember. Read more

Gjörðabók Hins eyfirska ábyrgðarfélags afhent á Héraðsskjalasafnið á Akureyri

Haseti5

Í síðustu viku var Héraðsskjalasafninu á Akureyri færð gjörðabók Hins eyfirska ábyrgðarfélags frá árunum 1867 til 1876. Í henni segir m.a. frá því að þrír undirbúningsfundir að stofnun félagsins voru haldnir frá 1. nóvember 1867 til 14. janúar 1868 en stofnfundurinn var haldinn 14. febrúar 1868.

Bókin hefst á þessum orðum: „ Það hafði lengi verið almenn ósk þiljuskipaeigenda á Norðurlandi, frá því farið var að koma þar upp þesskonar skipum til hákarlaveiða, að geta fengið ábyrgð á þeim eins og tíðkanlegt er í öðrum löndum.“

Að öðrum ólöstuðum voru þrír menn hvað duglegastir við að koma félaginu á fót, þeir Bernhard Steincke verslunarstjóri á Akureyri, Tryggvi Gunnarsson þá trésmiður, bóndi og hreppstjóri í Hálshreppi, síðar alþingismaður og bankastjóri og Einar Ásmundsson gullsmiður, bóndi, kennari í sjómannafræði og alþingismaður í Nesi  í Höfðahverfi. Þessir menn skipuðu einnig fyrstu stjórn félagsins.

Á stjórnarfundinum voru samþykkt lög félagsins, erindisbréf virðingarmanna, skuldbinding skipseigenda, skuldbinding skipstjóra og skuldbinding háseta.

Þessi gjörðabók veitir góða innsýn í sögu útgerðar, sjómennsku og sjómannaskóla á þessum tíma, hverjir stóðu þar í eldlínunni og hvað þeir voru að fást við.

Hið eyfirska ábyrgðarfélag gekkst fyrir því að settur var á stofn sjómannaskóli sem útskrifaði nemendur vorin 1871 og 1872. Skólinn var haldinn að Haganesi í Fljótum því að þar bjó þá Jón Loftsson sem best þótti fallinn til að veita þessa fræðslu.  Jón hafði numið hjá Torfa Halldórssyni á Ísafirði og síðan lokið prófi í siglingafræði í Kaupmannahöfn.

Starfsmenn á héraðsskjalasöfnunum á Húsavík

Radstefna_Husavik_2015_5

Starfsmenn héraðsskjalasafnanna eru nú staddir á Húsavík á seinni degi ráðstefnu félagsins. Hópurinn gaf sér tíma til að stilla sér upp á tröppum safnahússins áður en síðustu málstofunar hófust. Síðan munu ráðstefnugestir halda hver til síns heima gegnum hraunið í Aðaldal þar sem haustlitirnr skarta sínu fegursta.

Aðalfundur Félags héraðsskjalavarða á Íslandi

Radstefna_Husavik_2015_1

Stjórn Félags héraðsskjalavarða á Íslandi var endurkjörin á aðalfundi félagsins sem haldinn var 1. október 2015 í safnahúsinu á Húsavík. Af skýrslu stjórnar er ljóst að starfsemi félagsins hefur með ýmsum hætti bætt skjalavörslu á sveitarstjórnarstiginu, sérstaklega þegar horft er til skjalavörslu leik- og grunnskóla. Nokkrar breytingar voru gerðar á lögum félagsins og en framhaldsaðalfundur verður haldinn í dag 2. oktbóber þar sem kosið verður í hina ýmsu samráðshópa á vegum félagsis.

Ráðstefna Félags héraðsskjalavarða á Húsavík

DSC_3720_unnin

Kristján Þór Magnússon bæjarstjóri Norðurþings setur ráðstefnu Félags héraðsskjalavarða. (Ljósm. GMH)

Í morgun hófst 5. ráðstefna Félags héraðsskjalavarða sem að þessu sinni er haldinn á Húsavík. Tæplega 30 skjalaverðir sitja í safnahúsinu á Húsavík og bera saman bækur sínar um hinn ýmsu efni sem tengjast skjalavörslu ía sveitarstjórnarstiginu. Til umfjöllunar eru brýn málefni skjalavörslu sveitarfélaga, en sú skjalavarsla er kjarnaatriði í heilbrigðri og gagnsærri stjórnsýslu þeirra. Fjallað hefur verið um eftirlitsskyldu héraðsskjalasafna með skjalahaldi sveitarfélaga, fjármögnun þess og tilhögun. Einnig miðlæga gagnagrunna á vegum ríkisstofnana sem snerta starfsemi sveitarfélaga og nauðsynlegt er að varðveita og hafa langtímaaðgengi að á héraðsskjalasöfnunum. Íbúaskrár hafa þar á meðal verið til umræðu.

Ástand skjalavörslu sviða, stofnanna og fyrirtækja Reykjavíkurborgar 2013

Skýrsla um skjalavörslu sviða, stofnana og fyrirtækja Reykjavíkurborgar árið 2013Skjalavarsla sviða, stofnana og fyrirtækja Reykjavíkurborgar var efni viðamikillar könnunar sem starfsmenn Borgarskjalasafns unnu haustið 2013. Skýrsla um niðurstöðurnar var kynnt borgaryfirvöldum í árslok 2014 í sérstakri skýrslu. Könnunin var hluti af eftirliti Borgarskjalasafns með skjalavörslu afhendingarskyldra aðila.

Mikið er spurst fyrir um skýrsluna og hér er beinn hlekkur á hana.

____

Úr formála:

Reglulegar kannanir á ástandi skjalavörslu og skjalastjórn hjá Reykjavíkurborg eru mikilvægar til þess að fá yfirsýn yfir stöðu mála hjá borginni í heild sinni og til að fá samanburð við ríkið. Slíkar kannanir eru einnig hluti af eftirliti Borgarskjalasafns Reykjavíkur með afhendingarskyldum aðilum.

Sú könnun sem gerð er grein fyrir í þessari skýrslu fór fram síðsumars og haustið 2013. Tilgangur hennar var meðal annars að kanna hvort breytingar hefðu orðið á ástandi skjalavörslu og skjalastjórn frá síðustu könnun sem gerð var árið 2006 en safnið vann einnig slíka könnun árið 1998. Könnunin veitir borgaryfirvöldum nauðsynlegar upplýsingar um ástand skjalamála og mun nýtast Borgarskjalasafni vel við að skipuleggja fræðslu, ráðgjöf og eftirlit á næstu árum. Read more

Ákvörðun Borgarskjalasafns um aðgang kærð

Úrskurðarnefnd um upplýsinganefnd er starfrækt á grundvelli V. kafla upplýsingalaga nr. 140/2012 til að leysa úr ágreiningsmálum um aðgang almennings að upplýsingum hjá stjórnvöldum.

Nefndin er sjálfstæð og óháð stjórnsýslunefnd sem skipað er til hliðar við hið almenna stjórnkerfi ríkis og sveitarfélaga. … Úrskurðir nefndarinnar eru endanlegir og verður ekki skotið annað innan stjórnsýslunnar. Þeir hafa því jafnframt fordæmisgildi fyrir önnur stjórnvöld og stuðla þannig aðauknu samræmi í framkvæmd upplýsingalaganna. Read more